Generalforsamling 2013

21. november 2013 kl. 18.00 – 19.30 - 19.30Hermed indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes


torsdag den 21. November 2013, kl. 19:30 på Pandion Haleatus,


Nymøllevej 8, 8200 Aarhus N.


 1.  Valg af dirigent


2.  Bestyrelsens beretning


3.  Regnskab ved Henning Moudt


4.  Behandling af indkomne forslag


     - bestyrelsen indsendt forslag, se nedenfor


5.  Budget og kontingentfastsættelse


6.  Valg til bestyrelse – på valg er:


-  Henrik Mejer


-  Henning Moudt


-  Rade Radovic


7.  Valg af suppleanter – på valg er:


-  Ejner Kaa


-  vakant


8.  Valg af kritisk revisor – på valg er:


-  Jørgen Peter Knudsen


9.  Eventuelt


 


Forslag fra bestyrelsen modtaget 1.11.2013:


Ad pkt. 4 i dagsorden til generalforsamling den 21. November 2013.


Bestyrelsen foreslår nedenstående § 6a som midlertidigt tillæg for at sikre, at vi ikke kommer i samme situation som i år, hvor vi ikke havde adgang til vores bank konti.
 
VEDTÆGTER for AARHUS LYSTFISKERFORENING Stiftet 1935 (gældende vedtægter)
§ 6 (ingen ændring her).
 
§ 6a.
Ved forfald af valgte medlemmer i den siddende bestyrelse (herunder tiltrådte suppleanter), fortsætter den resterende bestyrelse med et reduceret antal medlemmer indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen foretager ny konstituering hvis dette er nødvendigt.

Ved forfald hvor den resterende bestyrelse vil kommer under 3 medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Traditionen tro afholdes samme dag/sted kl. 18:00 den årlige hyggemiddag for alle foreningens medlemmer - maden er gratis, medens øl /vand kan købes til rimelige priser.


Tilmelding til Rade Radovic, tlf. 2045 9802 eller mail - - senest 17. november.


 
Tilbage til arrangementer

Arrangementer


Her på siden kan du altid se de kommende arrangementer, ALF afhololder. Har du ønsker eller tanker omkring et arrangement, der kunne komme foreningens medlemmer til gode, så kontakt Bestyrelsen.

Vi prøver at holde alle arrangementer opdateret så godt vi kan. Hold øje på siden, da vi ofte opdatere tidspunkter, sted mm. tæt på dagen.