Generalforsamling

20. november 2014 kl. 19:30


Generalforsamling 2014.
Hermed indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes torsdag den 20. November 2014, kl. 19:30 på Pandion Haleatus, Nymøllevej 8, 8200 Aarhus N.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget og kontingentfastsættelse
6. Valg til bestyrelse – på valg er:
- Michael Grimm
- Troels Kaa
- Kai Beltoft
- Vakant
7. Valg af suppleanter – på valg er:
- Ejner Kaa
- Vakant
8. Valg af kritisk revisor – på valg er:
Ikke valg i år.
9. Eventuelt


Fællesmiddag.
Traditionen tro afholdes samme dag og sted kl. 18.00 den årlige hyggemiddag for alle medlemmer af foreningen efterfulgt af et opbyggeligt indlæg.

Fællesmiddagen med een øl/vand er GRATIS, derefter kan øl og vand købes til ALF-priser.

Tilmelding inden 16. november til Rade Radovic tlf.: 2045 9802 eller mail: rade.bridge.radovic@gmail.com, hvis du ønsker at deltage .


Vi håber rigtig mange møder op.Tilbage til arrangementer

Arrangementer


Her på siden kan du altid se de kommende arrangementer, ALF afhololder. Har du ønsker eller tanker omkring et arrangement, der kunne komme foreningens medlemmer til gode, så kontakt Bestyrelsen.

Vi prøver at holde alle arrangementer opdateret så godt vi kan. Hold øje på siden, da vi ofte opdatere tidspunkter, sted mm. tæt på dagen.