Generalforsamling

25. november 2015 kl. 19:30


Generalforsamling 2015.
Bemærk ændret dato og nyt sted. 
Hermed indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes onsdag den 25. November 2015, kl. 19:30. I år afholdes generalforsamlingen i Brabrand Hallen, Engdalsvej 86-88, 8220 Brabrand.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget og kontingentfastsættelse
6. Valg til bestyrelse – på valg er:
- Henrik Mejer
- Rade Radovic
- Henning Moudt
7. Valg af suppleanter – på valg er:
- Ejner Kaa
- Claus Jeppesen
8. Valg af kritisk revisor – på valg er:
- Thøger Jensen
9. Eventuelt


Fællesmiddag.
Traditionen tro afholdes samme dag og sted kl. 18.00 den årlige hyggemiddag for alle medlemmer af foreningen efterfulgt af et opbyggeligt indlæg. Fællesmiddagen med een øl/vand er GRATIS, derefter kan øl og vand købes. 

Tilmelding senest onsdag den 18. november til Rade Radovic tlf.: 2085 9274 eller mail: rade.bridge.radovic@gmail.com, hvis du ønsker at deltage i spisningen.


Tilbage til arrangementer

Arrangementer


Her på siden kan du altid se de kommende arrangementer, ALF afhololder. Har du ønsker eller tanker omkring et arrangement, der kunne komme foreningens medlemmer til gode, så kontakt Bestyrelsen.

Vi prøver at holde alle arrangementer opdateret så godt vi kan. Hold øje på siden, da vi ofte opdatere tidspunkter, sted mm. tæt på dagen.