Generalforsamling

17. november 2016 kl. 18.00


Kære ALF medlem.

Hermed indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes torsdag d. 17. nov 2016, kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Brabrand Hallen, Engdalsvej 86-88, 8220 Brabrand.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget og kontingentfastsættelse
6. Valg til bestyrelse – Ingen på valg
7. Valg af suppleanter – på valg er:
- René Sørensen
- Stefan Skovbo
8. Valg af kritisk revisor – på valg er:
- Henrik Mejer
9. Eventuelt


FÆLLESMIDDAG
Traditionen tro afholdes samme dag og sted kl. 18.00 den årlige hyggemiddag for alle medlemmer af foreningen efterfulgt af et opbyggeligt indlæg.
Under fællesmiddagen er der en gratis øl eller vand. Derefter kan øl og vand købes.

Tilmelding til fællesmiddag, senest onsdag den 9. november til Michael på e-mail aarhuslystfiskerforening@gmail.com eller telefon 20 45 06 04


Tilbage til arrangementer

Arrangementer


Her på siden kan du altid se de kommende arrangementer, ALF afhololder. Har du ønsker eller tanker omkring et arrangement, der kunne komme foreningens medlemmer til gode, så kontakt Bestyrelsen.

Vi prøver at holde alle arrangementer opdateret så godt vi kan. Hold øje på siden, da vi ofte opdatere tidspunkter, sted mm. tæt på dagen.