Generalforsamling 2018

29. november 2018 kl. 18.00 / 19:30


Generalforsamling 2018


Kære ALF medlem.


Hermed indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes torsdag d. 29. november 2018, kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Brabrand Hallen, Engdalsvej 86-88, 8220 Brabrand.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.


 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Budget og kontingentfastsættelse

 6. På valg af bestyrelse

  • Henning Moudt

  • Michael Grimm

 7. På valg af suppleanter

  • Ingen

 8. Valg af kritisk revisor

 9. Eventuelt


Fællesspisning

Traditionen tro afholdes samme dag og sted kl. 18.00 den årlige hyggemiddag for alle medlemmer af foreningen.

Under fælles-middagen er der en gratis øl eller vand. Derefter kan øl og vand købes.

Tilmelding til fællesmiddag, senest 23. november til Troels på e-mail holsteinkaa@gmail.com eller SMS/telefon på 30 28 33 31


Vi ses,

BestyrelsenTilbage til arrangementer

Arrangementer


Her på siden kan du altid se de kommende arrangementer, ALF afhololder. Har du ønsker eller tanker omkring et arrangement, der kunne komme foreningens medlemmer til gode, så kontakt Bestyrelsen.

Vi prøver at holde alle arrangementer opdateret så godt vi kan. Hold øje på siden, da vi ofte opdatere tidspunkter, sted mm. tæt på dagen.