Generalforsamling

27. november 2019 kl. 18:00


Generalforsamling 2019

Dagsorden for den årlige generalforsamling, der afholdes onsdag d. 27. november 2019, kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Brabrand Hallen, Engdalsvej 86-88, 8220 Brabrand.

 

Fællesspisning

Tilmelding til formanden på holsteinkaa@gmail.com, senest d. 20 november. Fællesspisning er gratis, men der betales selv for øl/vand. Fællesspisningen starter kl. 18.00. 

 

 

Dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning v. formanden

 3. Regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

  • Forslag fra bestyrelsen: Overdragelse af foreningens aktiver til AROS lystfiskerforening

 5. Budget og kontingentfastsættelse

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er:

  • Troels Holstein Kaa

  • Lars Uldum

 7. Valg af suppleanter -  På valg er:

  • René Sørensen

  • Torben Nielsen

 8. Valg af kritisk revisor

 9. EventueltTilbage til arrangementer

Arrangementer


Her på siden kan du altid se de kommende arrangementer, ALF afhololder. Har du ønsker eller tanker omkring et arrangement, der kunne komme foreningens medlemmer til gode, så kontakt Bestyrelsen.

Vi prøver at holde alle arrangementer opdateret så godt vi kan. Hold øje på siden, da vi ofte opdatere tidspunkter, sted mm. tæt på dagen.