Bækørred fra Århus Å, Gammel Harlev


Dato 09-05-2019
Fanget af Kasper Schultz
Sted Århus Å, Gammel Harlev
Metode Spin
Længde 42 cm
Vægt -

Min største bækørred i Århus Å til dato. Det giver altid lidt ekstra adrenalin når sådan en stor bækørred hugger i sådan en lille å. Efter afkrogning og et hurtigt billede blev den genudsat igen.Tilbage til oversigten

Indberetning


HUSK at alle medlemmer af ALF har pligt til at indberette alle havørred og laksefangster på aarhuslystfiskerforening.dk

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å, Vordgod Å, Holtum Å og Omme Å, skal indberretes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere om reglerne for indberetning på http://www.skjernaasam.dk

Alle fangster fra medfiskestykket zone 6 i Gudenåen SKAL indberettes seneste 5 dage efter fangsten på http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fangstrapport.aspx