Laks fra Vorgod Å, Opstrøms jernbane broen


Dato 26-05-2019
Fanget af Severin Jensen
Sted Vorgod Å, Opstrøms jernbane broen
Metode Spin
Længde 120 cm
Vægt 15.8 kg

Fin fisk som havde været oppe et stykke tid hvorfor vægten ikke var helt på niveau. God kamp på en rød kondon spinner.Tilbage til oversigten

Indberetning


HUSK at alle medlemmer af ALF har pligt til at indberette alle havørred og laksefangster på aarhuslystfiskerforening.dk

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å, Vordgod Å, Holtum Å og Omme Å, skal indberretes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere om reglerne for indberetning på http://www.skjernaasam.dk

Alle fangster fra medfiskestykket zone 6 i Gudenåen SKAL indberettes seneste 5 dage efter fangsten på http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fangstrapport.aspx