Fiskeri på Brabrand sø


Brabrand sø tilbyder et fantastisk gedde og sandartfiskeri. Der må kun fiskes fra båd på søden. Se reglerne fra Århus kommune, længere nede på siden. I Aarhus Lystfiskerforening har vi en båd til rådighed på søen. Udlån af båd sker ved at kontakte medlemsservice.

Regler for fiskeri på søen
Mulighed for frit fiskeri fra båd i det markerede område.
Fiskeri fra land er ikke tilladt.
Fiskeri skal ske efter Århus Kommunes regler.
Fiskeri og sejlads må ikke genere anvendelse af robanen på Brabrand Sø (markeret med bøjer).
Man skal undlade at færdes i båd omkring fuglekolonier i tiden 16. april - 15. juli,
ligeledes man i øvrigt skal tage hensyn til områdets dyre- og planteliv.


Kort over Brabrand sø https://www.aarhus.dk/~/media/0FEE93B1FD7C4DE58366210F797D64F6.ashx
Fiskeri i Århus kommune https://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Ud-i-naturen/sejlads-og-lystfiskeri/lystfiskeri.aspx