Delevand med Brabrand Lystfiskerforening


Brabrand Lystfiskerforening og Århus Lystfiskerforening har indgået aftale om i første omgang et fælles fiskeri på foreningernes nærvande. Derfor har ALF medlemmer adgang til nedestående fiskevande. BLF's medlemmer har adgang til ALF's vand ved Århus Å, Lyngbygård Å og Giber Å.Vi har adgang til følgende fiskevand ved BLF


Århus Å ved Dørup Mølle http://pralhalsen.dk/?q=node/36
Århus å ved Gammel Harlev http://pralhalsen.dk/?q=node/37
Århus Å, Skibby Stykket http://pralhalsen.dk/?q=node/39
Lyngbygård Å fra Årslev Engsø til Silkeborgvej http://pralhalsen.dk/?q=node/41
Lyngbygård Å fra Silkeborgvej til Labing Vandmølle http://pralhalsen.dk/?q=node/42
Lyngbygård Å fra Labing Vandmølle til Borum Bro http://pralhalsen.dk/?q=node/43