Fiskevand / Giber Å


Sæson 16. januar - 15. November (begge dage inklusiv).


Gennem den forhistoriske Moesgaard Skov løber Giberåen mod sit udløb ved Fiskerhuset. Det er ikke så få ting, Åen har en fin bestand af havørreder. Gennem skoven stiller fiskeriet store krav til sin udøver, idet træer og buske oftest er modspillere for fluefiskeren, mens et ellers næsten lydløst plask fra en spinner i det klare lave vand, kan skræmme ørreden.

På Bispelundsvej imellem Fløjstrup og Moesgaard Museum kan der parkeres umiddelbart hvor vejen passerer over åen. Alternativt kan P-pladserne ved Skovmøllen eller ved Moesgård Strand benyttes.