Fiskevand / Omme Å


Sæson og regler: http://www.skjernaasam.dk/


Omme Å ved Filskov

Blandt mange ALF’er dette kåret som det bedste stykke vand. Et usædvanligt godt stykke fiskevand. Noget ud over det særlige og et fint fluevand.

Der køres fra Sdr. Omme (Rute 473) i østlig retning mod Filskov. På Omme Landevej ved Smedegårdsvej (lige efter missionshuset i Filskov) drejes af til venstre. Der kan køres helt ned til åen og parkeres ved ALF-fangstkassen. Kør forsigtigt når ejendommen Smedegård passeres. Der kan være legende børn på gården.Øst for Sdr. Omme

Åen er meget varieret, snor sig og er ganske klar. Den er fyldt med gode fiskeskjul. Ved Omme Landevej (Rute 473) kan der parkeres ved ”pumpebrønden” på højre side umiddelbart før Møbjerg Bro, når der køres i østlig retning mod Filtskov. Alternativt kan der køres ind ad markvej til venstre ca. 500 m. Efter broen hvor der må parkeres ved hegn som angivet på kortet.
Stykket opstrøms landevejen kaldes ”Møbjerg-stykket” og stykket nedstrøms kaldes ”Fængsels-stykket”.
Omme Å ved Omvrå

På stykket er der både å og kanal. I kanalen kan der fanges gode regnbuer, især hvis vandstanden gør, at der ikke er direkte passage ved stemmet ind i kanalen. Prøv f.eks. med en wobler eller lille spinder. I åen er der mange gode skjul.

På Sdr. Omme Vej (Rute 411) drejes fra til venstre lige efter Omvråvej, ca. 2 km. fra Gl. Blåhøj. Indkørsel ved nr. 159 (Lundagergård). Følg markvejen rundt om ejendommen og ned til kanalen. Her kan der parkeres ved eller ovenfor den tidligere ALF-hytte.Omme Å ved Ørbæk/Simmelgård

Åen snor sig gennem et smukt naturlandskab og har en god fiskebestand.
*Fynske Lystfiskere har fiskeretten ved Simmelgård.ALF har indgået en samfiske aftale med FL, hvorved de kan fiske på vores stykke og vi på deres

Fra Sdr. Omme køres ad Ørbækvej (Rute 28) mod vest. Ca. 4,3 km. Fra Sdr. Omme kirke drejes fra til venstre ad ”Tarm Landevej”, som er en gammel markvej, ind forbi og bagom en ejendom. Vejen følges over åen. Lige før kanalen kan der parkeres eller der kan køres langs kanalen til stemmeværket