Medlemsservice


Her kan du finde kontingent priser, samt priser på andre medlemsservices.

Medlemsservice hjælper dig gerne med svar på spørgsmål om dit medlemskab, tips og aktuelle oplysninger fra fiskevande m.v.


Services


  • Gratis udlån af fiskekort til Storåen, Lerkenfelt å og Rye å. KORTENE KAN KUN LÅNES OG SKAL RETURNERES TIL MEDLEMSSERVICE STRAKS EFTER BRUG!
  • Reservation af foreningshytten ved Skjern å Langager. Kontakt medlemsservice.
  • Ved afhentning af nøgler og kort, kan du selvfølgelig afregne kontant. Ved overførsel til ALF's bankkonto skal du kontakte medlemsservice for oplysninger.
  • Båd: Kontakt medlemsservice for reservation og kode til lås

Gæstekort


  • Salg af gæstekort er pr. døgn (sælges også af den øvrige bestyrelse). Beløb + evt. porto indsættes på ALF's bankkonto som bankoverførsel.
  • Gæstekort gælder kun for ALF fiskevande og ikke vande vi deler med andre foreninger. (Vorgod Å og Gudenåen)
  • Maks. 5 gæste-kort pr. medlem, pr. år
  • Gæstekort kan også sendes på MMS eller E-mail

Kontakt medlemsservice


Michael Grimm
aarhuslystfiskerforening@gmail.com

Skoleparken 147
8330 Beder
23 95 04 64Kontingentsatserne i 2017 Priser
Senior 1.050 Kr.
Ungdom 18-25 år 760 Kr.
Junior 290 kr.
Familie 1 (Senior + Senior) 1.595 Kr.
Familie 1 (Senior + Ungdom) 1.595 Kr.
Familie 1 (Ungdom + Ungdom) 1.595 Kr.
Familie 2 (Senior + Junior) 1.235 Kr.
Familie 3 (Ungdom + Junior) 1.050 Kr.
Indmelding efter 1. august -50% på medlemsskab
Øvrige Priser
Gæstekort til Skjern Å (IKKE Omme Å og Holtum Å)
Sæsonstart - 1. juni 250 kr. pr. døgn
1. juni - sæsonslut 150 kr. pr. døgn
Gæstekort til øvrige vande 85 kr. pr. døgn
Hytteleje pr. påbegyndt døgn 125 kr. pr. døgn
Forsendelsesgebyr ved kort eller nøgler 20 kr.

* Familiemedlemskab

Et familiemedlemskab omfatter flere medlemmer, der er bosiddende på samme adresse. Er i flere, der fisker sammen i familien kan I med fordel tegne et familiemedlemskab. Der leveres kun et eksemplar af Sportsfiskeren. Kontingent opkræves med girokort udsendt af Danmarks Sportsfisker Forbund i Vejle, der er mulighed for at melde betalingen til PBS.Medlemskort ALF-DSF
Ved at klikke på nedenstående link, kan du gå til din egen side hos Danmarks Sportsfisker Forbund - DSF. Du tager dit medlemsnummer fra DSF eller bag på bladet "Sportsfiskeren" og taster det ind. Har du ikke et password fra tidligere eller glemt dette, beder du om et nyt - der tilsendes din mailadresse. Efterfølgende kan du går ind og rette dette om ønsket på "min side".

http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk

Medlemskortet har form som en kvittering A4, du blot folder sammen og medbringer på din fisketur til ALF's vande, hvis du skulle blive kontrolleret af en opsynsmand, fiskerikontrollen eller lodsejer. Dokumentet har 2 sider og du printer demn begge. På side 2 er der et lille kort du klipper ud og limer sammen. Det er i kreditkortstørrelse.