Generalforsamling 2017

Af Aarhus Lystfiskerforening d. 05-11-2017


...

Så er det snart tid til den årlige generalforsamling i ALF. 


Bestyrelsen vil komme med et forslag om at fusionere ALF og BLF i 2018. Forslaget kan læses her. 


Igangsættelse af fusionsproces mellem Aarhus lystfiskerforening
og Brabrand Lystfiskerforening


Lystfiskere i Aarhus har i dag to seriøse foreninger i DSF, som
tilbyder en blandet palette af forskelligt vand og forskellige
medlemstilbud til sine medlemmer. De to foreninger har i mange år haft
mange samarbejdsflader, og de henvender sig til den samme brede
målgruppe af lystfiskere. I 2017 valgte de to foreninger, at give
hinandens medlemmer adgang til de lokale vandløb. Begge foreninger har
en sund økonomi, og mange komplementære styrker – herunder forskellige
typer af fiskevande, forskellige medlemsaktiviteter, bygningsaktiver,
hjemmesider, medlemsplejeadministrative funktioner osv..

Enige bestyrelserne i både Brabrand Lystfiskerforening og Aarhus
lystfiskerforening mener, at nu er tiden inde til at igangsætte en
proces mod at skabe én ny stærk forening i Aarhus.

På denne baggrund foreslås det:


at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indlede
forhandlinger mod en fusion mellem Aarhus lystfiskerforening og
Brabrand Lystfiskerforening. Målet er, om muligt, at en ny forening
kan starte med effekt fra 1. marts 2018.


Du kan læse mere om generalforsamlingen herinde 

http://aarhuslystfiskerforening.dk/arrangementer