Fangster fra Gudenåen

Af Aarhus Lystfiskerforening d. 11-11-2018


...

Kære medlemmer


Husk at indberette fangster fra Gudeåen på http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fangstrapport.aspx


Fisker man på zone 6, skal man ligeledes overholde BSF's ordensregler. 


Ordensregler

  • Fiskekort skal bæres synligt og skilte skal respekteres. Der skal udøves bevægeligt fiskeri (medefiskeri undtaget).
  • Kun parkering på foreningens p-pladser med overholdelse af de begrænsninger, der kan være enkelte steder.
  • Hensynsfuld kørsel - max. 20 km/t - på grus- og markveje til p-pladserne.
  • I øvrigt forventes det, at medlemmer og dagkortfiskere udviser en hensynsfuld adfærd baseret på almindelig sund fornuft.
  • Skulle man ved et uheld forvolde skade på andres ejendom under udøvelse af fiskeri, skal man henvende sig til foreningen, som så vil undersøge, om skaden kan dækkes gennem Danmarks Sportsfiskerforbunds kollektive ansvarsforsikring.
  • Der er tvungen indberetning på alle laksefangster i Gudenåen. Du skal derfor inden for 5 dage registere din fangst på BSFs fangstrapport (gælder alle medlemmer, lodsejere, dagkortfiskere, fiskere med medfiskeret og gæster ved vandet.