Forslag til vedtægter for en ny fælles lystfiskerforening

Af Aarhus Lystfiskerforening d. 18-03-2019


...

Kære Medlem


Som oplyst på generalforsamlingen 2018 samt på fællesmøde mellem Aarhus Lystfiskerforening og Brabrand Lystfiskerforening den 16. okt. 2018, lægges forslag til vedtægter for en ny fælles lystfiskerforening nu til kommentering blandt medlemmerne i de to foreninger.


Til orientering kan vi oplyse, at processen med at udvikle vedtægterne har inkluderet et juristtjek.


Vedtægterne kan findes som PDF på dette link

https://drive.google.com/file/d/1J2L5ay2Ri7XxF1lq93TRDXIdcyBkH7vd/view


Konkrete forslag til ændringer af de foreslåede vedtægter, skal sende disse skriftligt til Henning Moudt på e-mail: henningmoudt@hotmail.com inden den 26. marts 2019. Processen er herefter, at fusionsgruppen tilpasser vedtægterne de skriftlige kommentarer, der måtte komme, og derefter forelægges vedtægterne for bestyrelserne i begge foreninger. 


Hvis der er enighed om vedtægterne, indkaldes der til en stiftende generalforsamling for den nye forening snarest muligt. Hvis den nye forening bliver en realitet, vil det næste skridt være, at der afholdes generalforsamlinger i de to foreninger, hvor det skal afgøres uafhængigt af hinanden, om de to foreninger ønsker at overføre aktiver og medlemmer i den nye forening. Det vil være på dette tidspunkt, at man i hver af de to foreninger, siger endeligt ja eller nej til ”fusionen”.


Vi glæder os til at høre gode forslag fra jer.


På vegne af fusionsgruppen,

Troels Holstein Kaa

Formand for Aarhus Lystfiskerforening